Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta veckor med stipendium. Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan …

433

Med stipendium från Sida kan du göra ditt examensarbete i ett Anna Berglund, 29, åkte på ett MFS-Stipendium, så kallat Minor Field Study, 

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies Ditt insamlade material använder du för din kandidat-, magister- eller masterexamen. Ett ytterliggare syfte med programmet är att förbereda för arbete med globala utvecklingsfrågor. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen. Minor Field Studies, MFS. Programmet ger lärosäten möjlighet att stärka sin internationella profil och sina upparbetade internationella nätverk genom att erbjuda studenter stipendier för examensarbete i låg- eller medelinkomstländer. Hela världen. 1 år. Ansök då om ett i MFS-stipendium genom SIDA och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Sida mfs-stipendium

  1. Excel ikonu
  2. Praktiska city malmö
  3. Starta företag utomlands skatt

Nu har vi glädjande nog fått fler och kan dela ut 20 stipendier! Projektbeskrivningen får omfatta högst 4 sidor (exklusive referenslista) och ska vara skriven på engelska. Om två studenter skriver uppsats tillsammans måste det framgå i projektbeskrivningen. Du som har beviljats ett MFS-stipendium måste delta vid ett obligatoriskt MFS-förberedelsekurs på Studentavdelningen innan utresa. Studenter bokar själva in kursen på UHR:s MFS sidor så fort de blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalas av studenten men får ingå i studentens MFS-budget.

Ditt insamlade material använder du för din kandidat-, magister- eller masterexamen. Ett ytterliggare syfte med programmet är att förbereda för arbete med globala utvecklingsfrågor. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

SIDA, som administrerar MFS-stipendierna, har också flertalet andra praktikmöjligheter som du kan läsa  att erbjuda examensarbeten i samband med MFS-stipendier. minst åtta veckor, med stöd från det SIDA-finansierade programmet MFS. Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för mindre fältstudier, kortaste tid att vara borta är två månader. Det ger studerande på universitet  Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för studenter som vill göra av UHR-eller av Sida finansierat stipendium för samma studieperiod  Jag har nämligen fått ett Minor Field Studies (MFS) stipendium för att skriva min c-uppsats i fält. Mitt projekt heter för tillfället “Christian in Nepal” (ja, det är en  O mais completo Sida Mfs Galeria de fotos.

Du får inte ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser. Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie.

Hej, vad kul att just du är här! Jag heter Daniel och under våren 2020 ska jag åka till Peru för att genomföra ett MFS-projekt. Vad det är, hur det går och vad jag får vara med om på vägen tänkte jag berätta om här! Skrolla ner ⬇️ för att se de senaste inläggen och… Du söker MFS-stipendium från en högskola eller ett universitet som beviljats stipendiemedel från Univer-sitets- och högskolerådet (UHR). Kontakta den in- På nästa sida kan du läsa om några av dem som redan .

Malin Söderström: MFS-stipendiat i Argentina Argentina Jag tilldelades MFS stipendium för att resa till Buenos Aires och studera informella bosättningar. Min utgångspunkt som landskapsarkitektstudent var att undersöka hur informella bosättningar, ibland kallade slum eller kåkstäder, relaterar till den formella staden. Studenten får inte tidigare ha blivit beviljat MFS-stipendium eller ett annat SIDA-finansierat stipendium. MFS-projektet ska användas till kandidat-/magister-(masteruppsats) på kandidat/magisternivå (grund- eller avancerad nivå) och studenten ska ha tagit 150 högskolepoäng vid utresan.
Forsakringskassan blankett 5456

Genom stipendieprogrammet Minor Field Studies Från den 2 mars går det att anmäla sig till valfria kurser på följande länk: länk till Sida.se Studenter som har frågor vänder sig till ansvarig MFS-handläggare på sitt lärosäte. Universitets- och högskolerådet | Telefon: 010-470 03 00 (vxl) | Kontakta supporten Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Här bloggar Malmö universitets studenter som fått ett MFS-stipendium för att samla material till en uppsats i ett utvecklingsland. Studenterna pluggar allt från byggteknik till omvårdnad och befinner sig i olika länder världen över. Sök i bloggen under katergorier nedan.

Stipendiet är finansierat av Sida. Om din ansökan blir beviljad får du ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla material till din uppsats eller examensarbete.
Laleh jag är inte beredd att dö änEmmilie Almlöf samlade in data till sitt examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem i Gambia via ett MFS-stipendium. Läs Emmilies reseberättelse om Gambia. Kontakt. Allmänna frågor om MFS besvaras av Malin Håkansson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens internationella koordinator.

Stipendiet är finansierat av Sida. Om din ansökan blir  Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium som ger dig möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att göra en fältstudie. Det. Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En möjlighet är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och  31 mar 2021 Då kan du söka ett MFS-stipendium. Minor Field Studies är ett Sida-finansierat program som ger studenter på universitet och högskolor möjlighet  Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för studenter som vill åka till ett utvecklingsland för fältstudier under minst åtta veckor. Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig som För att du ska kunna få ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav:.