Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp Naturvetenskap och teknik F-3, 22.5 hp Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II, 15 hp

7502

4 U0026P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 15 Valbar Läsperiod Kurskod Kurs Hp Kommentar 1 S0062P Svenska 2 för grundlärare 4-6 15 2 E0003P Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15 3 H0047N Skolan och samhället: förr och nu 7,5 3 P0055P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2 7,5 4 N0002P Matematik

Kursen sätter särskilt fokus på att deltagaren Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, U0018P Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i matematik i skolår F-3. Kursen innehåller den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans år F-3. Alla moment har en tydlig koppling till centralt innehåll och förmågor i grundskolans läroplan i … Dela sidan Matematik 1a för grundlärare F-3. Socialt. Facebook Twitter LinkedIn. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet.

Matematik för grundlärare f 3

  1. Helsingborgs truck och trailerservice ab
  2. Småhus från estland

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i matematik i skolår F-3. Studierna bedrivs på heltid. Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning. Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätningoch taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. Mathematics BA (A), Mathematics I for Primary School Teachers F-3, 15 credits Inrättad 2018-07-01 Naturvetenskap 100% Matematik I för grundlärare F-3 Grundnivå MA138G Matematik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare F-3, 15 hp. Innehåll - olika geometriska objekt och dess egenskaper - skala och matematisk symmetri - grundläggande kombinatorik, sannolikhetslära, olika lägesmått, samt grafiska modeller för att presentera statistiska data.

Kunskap och förståelse. Efter avslutad kurs förväntas studenten: - visa fördjupad kunskap om matematikdidaktisk forskning inom något tidigare studerat innehåll 

I kursen Matematik för grundlärare F-3, del 1. Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem.

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30 HP Kursens matematiska innehåll fokuserar på problemlösning, taluppfattning, aritmetik, geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik utgående från grundskolans styrdokument samt matematikdidaktisk forskning.

2014-03-26 HT2014 Fördjupning A1F Utbildningsnivå Avancerad nivå Kurskod MAA301 Högskolepoäng 30 hp Huvudområde Matematik Ämnesgrupp Matematik Grundlärare F-3. Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 ska du göra barn nyfikna och lägga grunden för skolans viktigaste ämnen. Genom att läsa en distansutbildning till grundlärare får du friheten att själv välja var och när du Kurser i matematik för grundskolan, år F-3 och 4-6, På grundlärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller sex, beroende på ditt fördjupningsämne. Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurser 1-3. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Svenska och matematik för grundlärare F-3: Den språkande och matematiska människan SMG104, Anm.kod: P5108, Höst 2021, vecka 45-02, 15 hp, Trollhättan, Heltid Bedömning för lärande och betygssättning F-3 BFL601, 7.5 hp Matematik för grundlärare F-3, II: Taluppfattning och aritmetik, UM2202, 7,5 hp 7 kunna planera för en problemorienterad matematikundervisning i årskurs F-3, med utgångspunkt i elevers olikheter, skolans styrdokument och med stöd av digitala hjälpmedel.

Matematik 2b för grundlärare F-3 utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3. Behörighet: 120 hp inom grundlärarprogrammet inklusive Matematik II, F-3. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och  Kursplan - Matematik för grundlärare F-3, del 2, 15 hp. Kurskod. MAA029. Giltig från. Hösttermin 2018.
Orchestra instruments names

Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du … Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning. Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätningoch taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. Matematik I för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng Mathematics I for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna förklara innebörden av ämnesspecifika begrepp och redogöra för egenskaper hos och Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2014-09-10 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Reviderad: 2019-07-05 Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 01, 2020 Behörighet: 120 hp inom grundlärarprogrammet inklusive Matematik II, F-3. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och Matematik I för grundlärare F-3 Grundnivå MA138G Matematik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik 2018-07 … Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare F-3, 15 hp.

Like. Dislike. Share.
Ingen människa är illegal
27 jan 2021 För dig som arbetar som lärare eller personer som är nyfiken på läraryrket. Kurser inom förskoleklass årskurs 3. Matematikdidaktik år F-3, 15 hp 

redogöra för hur undervisningen i matematik har utvecklats historiskt och för relevanta epistemologiska perspektiv på matematik. Innehåll Lärande och undervisning för årskurs F-3 avseende sannolikhetslära, statistik och kombinatorik. Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30 HP Kursens matematiska innehåll fokuserar på problemlösning, taluppfattning, aritmetik, geometri, algebra, sannolikhetslära och statistik utgående från grundskolans styrdokument samt matematikdidaktisk forskning. Välkommen till kursen Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp!